Saturday, December 22, 2018

२०१८ मागोवा...

२०१७ मध्ये नक्की  गोष्टीची भली मोठी यादी बनवली होती. तांत्रिक, वैज्ञानिक, अध्यात्मिक, छंद जोपासना इत्यादी मिळून साधारण बावीस एक गोष्टी होत्या. त्यातल्या नऊ गोष्टी पूर्ण झाल्या आहेत. मला अतिशय आनंद होत आहे कि त्या नऊ गोष्टी माझ्यासाठी खूप महत्वाच्या होत्या.

ज्या गोष्टी पूर्ण नाही झाल्या त्या २०१९ च्या यादी मध्ये समाविष्ट करण्याचा मानस आहे. असो.

सर्वार्थाने २०१८ वर्षाने भरभरून दिले. मी स्वतःला पुन्हा एकदा शोधू शकलो. वर्षानुवर्षे चढलेली पूट काढून टाकून पुन्हा एकदा स्वगाभ्या कडे पाह्ण्याची संधी २०१८ मिळणे दिली. मग ते पुन्हा वाचन, लिखाण चालू करणे असो कि स्वतःचे पुनर्मूल्यांकन असो. सर्वच बाबतीत एक प्रकारचे दिव्यत्व आल्यासारखे भासते आहे. जसे जसे आयुष्य अनुभव संपन्न होत गेले त्यानुसार spontanity कडून नियोजनबद्ध गोष्टी करण्याकडे कल वाढू लागला आहे.


Sunday, August 27, 2017

.

आमच्या पिढीच्या गणपतीच्या आठवणी म्हणजे मंगेशकर कुटुंबाची गाणी. टि वजा केली कि फारसा काही उरत नाही.
--
राजवाडे अँड सन्स पाहिला, खूप आवडला. त्यात सुरुवातीलाच वाढत्या पुण्याच्या सब-अर्बन भागातील नवीन घरात राहायला आलेल्या राजवाडे कुटुंबाच्या आजी म्हणतात "अरे हे कुठे आलो आहोत, आणि हे काय पुणे आहे?" ते दृश्य फारच अंगावर येते. पहिल्या सारखे पुणे राहिले नाही हा माझ्या मागच्या पिढीचा डायलॉग मी इतक्या लवकर म्हणेल असे वाटले नव्हते.
त्यातली डूआलिटी ची थेअरी भन्नाट वाटली.  कुठलाही मनुष्य हा एकाच साच्यात पूर्ण आयुष्य काढू शकत नाही त्याला त्यापेक्षा जास्त साचे असू शकतात आणि त्यात काही गैर नाही.
--
Maywheather आणि  Mcgreggor ची बॉक्सिंग फाईट पाहायला गेलो, बाबांची फार आठवण आली. त्यांनी भोसला मिलिटरी स्कूल मध्ये एका पंजाबी आर्मी ऑफिसर ला हरवले होते. हि आठवण आजी पुन्हा पुन्हा ऐकवायची...
--
पोलॅरॉईड चा इन्स्टा कॅमेरा भन्नाट आहे....त्यातली ब्लॅक आणि व्हाईट फिल्म मागवली आहे. अमृता शेरगील, केकी मूस आणि जिवा म्हशे यांची पुस्तके आणि पैंटिंग अजून शोधात आहे.

Wednesday, June 29, 2016

इच्छा

मला काय ठाव
तो एक गाव
जाऊन जिथे मी शांत
निजणार...

डोळयात प्राण,
तुझं गावठाण,
आठवणीत सय माझी
भेटणार...

सांगुन टाक
उरलेली राख
रांगोळी हृदयावरची
दिसणार...

-अभि

Friday, July 17, 2015

बाबा माझी तुम्हाला शब्दांजली!


ऋतु सांडत जातील पाणी, 
माेकळी ठेव ओंजळ तु,
डाेळयात वने जपलेली
एवढीच ठेव ओळख तु.

काेपरयात पडले आहे
सौजन्य केविलवाणे,
आहे उजवीत काक
नवहुॅंकाराचे गाणे.

दोष गवयाचा होता की
भाता चुकला पेटीचा,
मैफलीत घुमतो आहे
सुवास त्या भेटीचा.

- तुमचा मुलगा
अभि

Wednesday, June 3, 2015

वारा

इथे ईस्ट कोस्ट्वर उन्हाळा लागला कि इकडे तिकडे फिरण्याचे वेध लागतात. मागच्याच आठवड्यात आम्ही सगळे रोड आयलँड नावाच्या ठि़काणी गेलो. तसे आम्ही आधी इथे आलो होतो पण नविन मित्राबरोबर पुन्हा एकदा आलो. इथे समुद्रकिनार्‍याला लागुनच एक पाऊलवाट बनवली आहे साधारण ४ मैंलाची असेल. आम्ही त्यावरुन चालायला साधारण भर उन्हात १.३० वाजता सुरु केले. पण उन्हाने आणि जोरदार वार्‍याने थोड्याच वेळात आमची अवस्था वाईट केली. आम्ही रडत खडत चालत होतो आणि कधी आम्ही एकदाचे होटेलमधे पोचतोय असं झालं. 

अचानक चालता चालता एक म्हातारा चित्रकार चित्र काढताना दिसला. सर्वजण पुढे गेले आणि मी जरा रेंगाळत बसलो. त्याची विचारपुस केल्यावर कळले कि हा ऐंशी वर्षाचा जख्खड म्हातारा त्या भर उन्हात आणि जोरदार वार्‍यामधे हसतमुखाने चित्र काढत उभा होता. 

आम्हाला त्या वार्‍याचा इतका त्रास होत होता त्याला तर होतच असणार. "तुम्हाला वार्‍याचा त्रास नाही होतं, चित्र काढताना?" मी निरागसपणे विचारले. तो हसला आणि म्हणाला "जर जोरदार वारा नसेल तर मग समुद्रामधे लाटा निर्माण कशा होणार? आणि जर लाटाच नसतील तर मग मी चित्र कशाचे काढु!"
नकळत माझ्या चेहर्‍यावर हसु आले आणि मी चालु लागलो.

-अभि